06.05.2016 – Επίσκεψη μελέτη στον αρχαιολογικό χώρο της Φοινίκης