ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΕ1 Διαχείριση και Συντονισμός

1.2 Διαχείριση έργου

1.3 Συναντήσεις

1.4 Πιστοποίηση δαπανών

ΠΕ2 Προβολή και Δημοσιότητα

2.1 Επικοινωνιακό σχέδιο

2.2 Πληροφοριακό υλικό: λογότυπο και σλόγκαν, ενημερωτικό πακέτο, φυλλάδια, θεματικές αφίσες

2.3 Εκστρατεία προβολής στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Τύπος-διαδίκτυο)

2.4 Συνέδρια/ημερίδες

2.5 Έκδοση ενός κοινού τρίγλωσσου εντύπου για το έργο (Ελληνικά – Αλβανικά – Αγγλικά)

ΠΕ3 Προστασία και προφύλαξη των πολιτιστικών ορόσημων

3.1 Μελέτη αξιολόγησης κινδύνου

3.2 Προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την προστασία των 2 αρχαίων θεάτρων (σύστημα ICV)

3.3 Υποδομές για την προστασία των περιοχών εξαιρετικής αρχαιολογικής σημασίας

ΠΕ4 Δημιουργία ενός διασυνοριακού δικτύου για την προστασία και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

4.1 Δημιουργία ενός δικτύου με το όνομα MileSTONES

4.2 Ανάπτυξη ενός κοινού στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ για την προώθηση των διασυνοριακών πολιτιστικών πόρων

4.3 Διοργάνωση αποστολών για εκπροσώπους αρχών, ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

ΠΕ5 Διασυνοριακές θεματικές διαδρομές

5.1 Σχεδίαση, χαρτογράφηση και ψηφιοποίηση των θεματικών διαδρομών από τη Δωδώνη στο θέατρο της Φοινίκης

5.2 Τοποθέτηση σημάτων και πινακίδων κατά μήκος της θεματικής διαδρομής στη διασυνοριακή περιοχή

5.3 Κατασκευή infokiosks στην περιοχή

5.4 45’ Τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ