milestones-header-logo

Veprimet e përbashkëta për promovimin e karakteristikave të përbashkëta kulturore fokusuar në dy teatrot lashtë të Finiqit dhe Dodonës

programme-logo-with-co-financing-statement-

“Trashëgimia jonë kulturore është për të gjithë ne një arritje e rendësishme dhe kjo presupozon se është përgjegjësi e të gjithëve. Bashkëpunojmë duke pasur si objektiv kryesor ruajtjen e trashëgimisë tonë kulturore, si parakusht themelor për promovimin e saj”.